O nás

O nás

Sme kresťanský cirkevný zbor. Patrime medzi štandardné, aj keď menej známe kresťanské cirkvi, ktoré vznikli v rámci reformácie.

V Ružomberku sa stretávame už viac ako 50 rokov, oficiálne bol samostatný cirkevný zbor založený v novembri 1996.

Iste vás zaujíma čo si o sebe myslíme a na čo sme tu… počas pandémie sme sa za to modlili a spoločne hľadali odpoveď, radi sa s vami o ňu teraz podelíme:

VÍZIA

Iste máte ďalšie otázky, tak skúste toto:

„Prečo baptisti?“
„Prečo bratská jednota?“
„Prečo nie sme katolíci?“

Prečo „baptisti“? Je to názov, ktorý sme si nevybrali a nie je moc dobrý 🙂 ale chápeme, prečo sme ho „schytali“. Slovo „baptisti“ je odvodené od gréckeho baptizó, čo znamená „krstiť“. Súvisí to s tým, že našim špecifikom je krst na vyznanie viery – teda krst toho, čo už je schopný si zvážiť či je daná viera jeho vlastnou. Podľa Biblie bol krst vždy spätý so slobodným rozhodnutím človeka. Svoje deti vedieme ku kresťanskej viere, ale takým spôsobom, aby poznali kto je Ježiš, čo Boh chce, a mali možnosť stotožniť sa s tým. Nevedieme ich k tomu, že „sú a majú byť“ baptisti. Ak nakoniec vidia v kresťanstve zmysel, ak si obľúbia Ježiša, vyznajú svoju vieru v krste v dospelosti – ako aj mnoho iných ľudí, ktorí si v dospelosti svoju vieru uvedomia. Ľahšie by bolo od detstva ľudí identifikovať s cirkvou, avšak naozaj šlo Ježišovi o toto? Nie! Kto je Ježišom fascinovaný a chce slúžiť Bohu, vyzná svoju vieru vtedy, keď je schopný sám sa rozhodnúť. Dôsledným dodržiavaním tejto „čudnosti“ sme si vyslúžili naše ctené meno!

Prečo „bratská jednota“? Tiež to nie je dlhý príbeh… aj keď začína okolo roku 1850. Vtedy si prví murári doviezli domov na Slovensko baptistické vieroučné zásady zo svojich fušiek vo Viedni a Budapešti. Hoci sa s takýmto kresťanským zmýšľaním predtým doma nestretli, uvedomili si, že historicky toto zmýšľanie patrí do našej oblasti. Jednota bratská, alebo latinsky Unitas fratrum bola reformovaná cirkev, ktorá v tejto oblasti masívne pôsobila ešte pred Luterskou reformáciou. Za jej zrodom boli osobnosti ako Ján Hus, patrili do nej velikáni ako Ján Amos Komenský, Juraj Tranovský. Hoci „bratská jednota“ znie mimoriadne nezrozumiteľne, za jej vložením do názvu je odkaz na toto bohaté dedičstvo, ku ktorého zachovaniu sa hlásime.

Prečo nie sme katolíci? Dnes oprávnené túžia tisícky ľudí po reforme katolíckej cirkvi (hovoríme najmä o rímskokatolíckej cirkvi). Skutočnosť, že kňazi sú oddelenou vrstvou cirkvi, ktorá žije v celibáte, je prekonaným omylom. Podobne to, že by len oni mohli sprostredkovať odpustenie hriechov, alebo vysluhovať Večeru Pánovu. Pápež ako niekto, kto by mohol vystupovať na čele celej cirkvi, je historická utópia súvisiaca ešte s dávnym dominantným postavením mesta Rím… Krsty detí sa stali nástrojom ako už u detí budovať cirkevnú identitu bez skutočného stotožnenia sa s Kristovým dielom. Tieto veci vyplynuli buď z chybného výkladu Biblie, alebo z túžby po moci, ktorá deformovala cirkev. Ježiš ich neučil, nepočítal s nimi, a preto sa dobré veci v cirkvi dejú skôr napriek nim, než kvôli nim. Voči tomuto všetkému sme sa pred stáročiami vyhradili a tvrdo za to platili prenasledovaním. Dnes prenasledovanie ustalo a v slobode môžeme žiť kresťanskú vieru, ktorá sa viac podobá na to, čo chcel Ježiš. Je to pre nás dar, za ktorý sme veľmi vďační, a preto k nemu voláme aj druhých. Zároveň vnímame obrovský pokrok aj v rámci katolíckej cirkvi, za ktorý sme taktiež vďační. Zápas s reformáciou ju úspešne poznačil, aj katolíci dnes čítajú Bibliu a mnohí majú úprimnú vieru. Tam, kde je to možné, kde vidíme Boha konať tak ako tomu chápeme, spolupracujeme (napr. prebudenecké hnutia, modlitby za mesto, koncerty modlitieb a chvál, campfest, sociálne projekty, ekumenické bohoslužby). Avšak splynutie s RKC by bolo ohrozením získanej slobody, pretože mnoho zásadných vecí ostáva deformovaných a ohrozilo by slobodu slúžiť Bohu a spoločnosti podľa toho, ako chápeme Kristov zámer. Ešte raz – sme vďační za mnoho dobrého, čo sa aktuálne v RKC deje, avšak stále vidíme deformácie, kvôli ktorým sme sa v minulosti rozdelili, aby sme sa mohli vrátiť plnším spôsobom ku skutočným kresťanským hodnotám.

Vieme, že cirkev je spoločenstvom hriešnych ľudí, ktorí hľadajú nádej v Ježišovi Kristovi. Preto sa toto spoločenstvo nie je formuje, ale aj deformuje. Nemáme ilúzie o tom, že my by sme boli týmto krokom dokonalí a nenárokujeme si výlučnú pravdu. Naopak, chápeme sami seba ako jeden z dielikov rôznorodej cirkvi Ježiša Krista a modlíme sa, aby reforma našej cirkvi naďalej pokračovala. K tomuto hľadaniu pozývame aj Teba. Mnoho ľudí odíde z cirkvi preto, lebo „má byť iná“, no mimo nej chradne ešte aj ich vlastná viera. Ak medzi nich patríš, skús spolu s nami hľadať pravý význam nasledovania Krista a kresťanského spoločenstva.

0 Comments

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *