Majetok cirkevného zboru

Majetok cirkevného zboru

Tu môžete nájsť stručný prehľad majetku cirkevného zboru:

A) Nehnuteľný majetok

LIST VLASTNÍCTVA Cirkevného zboru BJB Ružomberok

B) Hnuteľný majetok (všeobecne, nechceme z toho robiť tajnosti, ale ani pozvanie pre zlodejov):

– audiovizuálna technika nižšej a strednej triedy, s niektorými kvalitnejšími prvkami;
– výpočtová technika nižšej až strednej triedy;
– hudobné nástroje nižšej a strednej triedy;
– rôzne druhy nábytku taktiež nižšej a strednej triedy;
– herné vybavenie klubovne nižšej a strednej triedy;
– vybavenie kuchyne základnými spotrebičmi a riadom;

Všetok majetok je dostatočnej kvality a má také úžitkové vlastnosti, že úplne postačuje na vykonávanie bohoslužobného života zboru aj vykonávanie služby komunitného centra. 

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, prosím, aby ste neváhali, a kontaktovali nás. 

Ak sa Vám naša práca páči a chcete nám pomôcť, budeme sa veľmi tešiť, prosíme, kontaktujte nás. BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV V RUŽOMBEROK   
A. Bernoláka 18, 
034 01  Ružomberok   
Telefón: 0915 266 365   
Web: ruzomberok.baptist.sk   
E-mail: ruzomberok@baptist.sk
Účet (IBAN): SK55 1100 0000 0026 2770 6428.

0 Comments

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *