Prečo nie sme katolíci?

Prečo nie sme katolíci?

Prečo nie sme katolíci? Dnes oprávnené túžia tisícky ľudí po reforme katolíckej cirkvi (hovoríme najmä o rímskokatolíckej cirkvi). Skutočnosť, že kňazi sú oddelenou vrstvou cirkvi, ktorá žije v celibáte, je prekonaným omylom. Podobne to, že by len oni mohli sprostredkovať odpustenie hriechov, alebo vysluhovať Večeru Pánovu. Pápež ako niekto, kto by mohol vystupovať na čele celej cirkvi, je historická utópia súvisiaca ešte s dávnym dominantným postavením mesta Rím… Krsty detí sa stali nástrojom ako už u detí budovať cirkevnú identitu bez skutočného stotožnenia sa s Kristovým dielom. Tieto veci vyplynuli buď z chybného výkladu Biblie, alebo z túžby po moci, ktorá deformovala cirkev. Ježiš ich neučil, nepočítal s nimi, a preto sa dobré veci v cirkvi dejú skôr napriek nim, než kvôli nim. Voči tomuto všetkému sme sa pred stáročiami vyhradili a tvrdo za to platili prenasledovaním. Dnes prenasledovanie ustalo a v slobode môžeme žiť kresťanskú vieru, ktorá sa viac podobá na to, čo chcel Ježiš. Je to pre nás dar, za ktorý sme veľmi vďační, a preto k nemu voláme aj druhých. Zároveň vnímame obrovský pokrok aj v rámci katolíckej cirkvi, za ktorý sme taktiež vďační. Zápas s reformáciou ju úspešne poznačil, aj katolíci dnes čítajú Bibliu a mnohí majú úprimnú vieru. Tam, kde je to možné, kde vidíme Boha konať tak ako tomu chápeme, spolupracujeme (napr. prebudenecké hnutia, modlitby za mesto, koncerty modlitieb a chvál, campfest, sociálne projekty, ekumenické bohoslužby). Avšak splynutie s RKC by bolo ohrozením získanej slobody, pretože mnoho zásadných vecí ostáva deformovaných a ohrozilo by slobodu slúžiť Bohu a spoločnosti podľa toho, ako chápeme Kristov zámer. Ešte raz – sme vďační za mnoho dobrého, čo sa aktuálne v RKC deje, avšak stále vidíme deformácie, kvôli ktorým sme sa v minulosti rozdelili, aby sme sa mohli vrátiť plnším spôsobom ku skutočným kresťanským hodnotám.

Vieme, že cirkev je spoločenstvom hriešnych ľudí, ktorí hľadajú nádej v Ježišovi Kristovi. Preto sa toto spoločenstvo nie len formuje, ale aj deformuje. Nemáme ilúzie o tom, že my by sme boli týmto krokom dokonalí a nenárokujeme si výlučnú pravdu. Naopak, chápeme sami seba ako jeden z dielikov rôznorodej cirkvi Ježiša Krista a modlíme sa, aby reforma našej cirkvi naďalej pokračovala. K tomuto hľadaniu pozývame aj Teba. Mnoho ľudí odíde z cirkvi preto, lebo „má byť iná“, no mimo nej chradne ešte aj ich vlastná viera. Ak medzi nich patríš, skús spolu s nami hľadať pravý význam nasledovania Krista a kresťanského spoločenstva.

0 Comments

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *