Baptisti, ktorých poznáte

Baptisti, ktorých poznáte

Martin Luther King

Martin Luther King bol americký baptistický kazateľ, bojovník za občianske práva a nositeľ Nobelovej ceny za mier. Postgraduálne štúdium a titul PhD získal v roku 1955 zo systematickej teológie na univerzite v Bostone.       V rokoch 1957 – 1967 obdržal rad čestných doktorátov…