Často kladené otázky (Page 2)

Často kladené otázky (Page 2)

Prečo baptisti?

Prečo „baptisti“? Je to názov, ktorý sme si nevybrali a nie je moc dobrý   ale chápeme, prečo sme ho „schytali“. Slovo „baptisti“ je odvodené od gréckeho baptizó, čo znamená „krstiť“. Súvisí to s tým, že našim špecifikom je krst na vyznanie viery – teda krst toho, čo už je schopný si zvážiť či je daná viera jeho vlastnou. Podľa Biblie bol krst vždy spätý so…
  • 1
  • 2