Kontakty

Kontakty

e-mail: ruzomberok@baptist.sk

tel.: 0905 232 090

web: http://www.ruzomberok.baptist.sk

online prenosy: https://us02web.zoom.us/j/3771191119

adresa: A. Bernoláka 18, 034 01 Ružomberok

facebook: https://www.facebook.com/bjbruzomberok

IBAN (nie na táborové platby): SK34 1100 0000 0029 4400 2563

IČO: 37802348

DIČ: 2021496367

Potvrdenie právnej subjektivity