Motivačný víkend pre manželov I

Motivačný víkend pre manželov I

Motivačný víkend pre manželov 1 bude 7. – 10. 10. 2021 na Chate Komenského. Viac informácií nájdete tu: Motivačný víkend pre manželov I.