Pozývame Vás na stretnutie

Pozývame Vás na stretnutie

Osobné stretnutie je priestorom pre dialóg, pre spoznanie sa, výmenu skúsenosti viery, spoločné modlitby… ak máte záujem o stretnutie, napíšte alebo zavolajte nám:

ruzomberok@baptist.sk (Miloš Masarik – kazateľ)
0915 266 365 (Miloš Masarik – kazateľ)

Niekoľko inšpirácií k osobnému stretnutiu:
– rozhovory o baptistickom chápaní kresťanskej viery, o baptistickom pohľade na Boha, na Kristovo dielo;
– modlitba za veci, ktoré aktuálne prežívame, rozhodnutia, pochybnosti, zdravie;
– pastorálne poradenstvo v otázkach: smútenie, pochybnosti vo viere, biblické otázky, manželstvo, rodičovstvo, závislosti;
– sociálne poradenstvo v oblasti oddlženia, nezamestnanosti, otázkach bývania a práce;
– vyznávanie hriechov (spoveď), prijímanie Večere Pánovej,
– možnosť dohodnúť návštevy v nemocniaciach a domovoch sociálnych služieb…