Nedeľná škola obsahuje biblické vyučovanie pre deti a dorast.
Snažíme sa o interaktívnu, hravú formu (u mladších - besiedka) a diskusnú formu (u starších - dorast). 

Besiedka: Predškolská náboženská výchova. Aktuálne navštevované deťmi od 3 do 6 rokov.
Biblické vyučovanie sprístupnené hravou formou.

Dorast: Náboženská výchova pre 2. stupeň ZŠ: Biblické vyučovanie pre deti a dorast
s využitím audiovizuálnej techniky a častými diskusiami. 

Našim cieľom pri obidvoch skupinách nie je naučiť deti dogmy,
ale umožniť deťom samým sa vyrovnávať so svedectvom o Bohu zachytenom vo Svätom Písme.
Chceme to dosiahnuť cez podnetné prostredie otvorené diskusii a učiteľky,
ktoré majú samé živú vieru v Ježiša Krista a samozrejme dobrý vzťah k deťom. 

Ak chcete, aby sa zapojilo aj Vaše dieťa, budeme radi. 
Zavolajte nám kedykoľvek na: 0948 021 318 (Daniela Masariková. 
Alebo priamo príďte na niektorú z týchto škôl.
Zápis je najbližšie dve nedele: 17. a 24. 9. 
Účasť je bezplatná, ideálne je aby bola pravidelná. 
Rodič nemusí ostávať na hlavnej bohoslužbe, ale je to samozrejme možné. 


Náš cieľ dobre vystihuje aj úryvok z Písma, v ktorom Ježiš odpovedal
čo môže byť najdôležitejším cieľom života človeka: 

"Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.
To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého."
Mt 22,37-39.

A ešte naše učiteľky: 

a) Malá Besiedka

Mgr. Daniela Masariková - mamina na materskej, vyštudovala teológiu, vedie neziskovú o
rganizáciu (www.teofania.sk), má dlohročné skúsenosti s prácou s mládežou;
Bc. Miška Šramová - študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku, rada sa venuje deťom;
Bc. Katka Veselá - študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku, rada sa venuje deťom;
Ivonka Šramová - študuje interiérový dizajn, už dlhší čas sa venuje deťom na našej besiedke.

b) Dorast

Maťka Makónyiová - hrdá mamina, ktorá pracuje v Ružomberku, jej dvaja synovia sú súčasťou skupiny ktorú vyučuje. Je zodpovedná za dorast. 
Mgr. Miloš Makónyi - otec dvoch synov ktorí sú súčasťou dorastu, vyštudoval teológiu, pracuje v Ružomberku. Je súčasťou presbytéria cirkevného zboru a spolu so svojou manželkou Maťkou sa za uplynulých 15 rokov dobre osvedčili vo vedení mladých ľudí. 
Renáta Ferenčíková - mamina troch synov, zamestnaná v komunitnom centre BJB Ružomberok. Jej srdcová záležitosť je služba Rómom, taktiež roky pomáha s vyučovaním mládeže. 

Joomla templates by Joomlashine