Celoslovenský camp mládeže

Celoslovenský camp mládeže

Camp sa bude konať v lete, 30.08. – 03.09.2022

Viac informácií môžete priebežne sledovať tu: Celoslovenský camp mládeže