Navštívte nedeľnú bohoslužbu

Navštívte nedeľnú bohoslužbu

Každú nedeľu sa stretávame k verejným bohoslužbám. Ich cieľom je vytvoriť priestor, kde sa ako spoločenstvo stretávame s Bohom, a to v spoločnej modlitbe, pri Jeho slove, pri oslave Boha piesňami, pri prijímaní Večere Pánovej a pri vzájomnom povzbudzovaní sa svedectvami.
Budeme radi, ak sa k nám pridáte. Stretávame sa vždy o 10:00 na A. Bernoláka 18. (v Ružomberku). Pri vchode bude pred začiatkom bohoslužby niekto, kto vás privíta a usmerní. Ak prídete neskôr, stačí nasledovať zvuky bohoslužby a dostanete sa do modlitebne..

Pri bohoslužbe sa veľmi usilujeme o jej autentickosť – počuť odpovede biblických textov, na témy, ktoré majú pre nás význam, modliť sa za to, čo považujeme za aktuálne, uctievať Boha piesňami, ktoré skutočne vyjadrujú naše pocity, postoje, túžby…

Náš typ bohoslužby je špecifický tým, že do jej priebehu sú rovnocenným spôsobom zapojení členovia zboru podľa ich obdarovania – napr. do služby oslavy Boha piesňami, do výkladu biblického textu a podobne.
Modlitby sú verejné, vo vyhradenom čase sa účastník bohoslužby môže zapojiť hlasnou modlitbou.

Ešte ste nenavštívili bohoslužbu BJB BB? Vidíme sa o 10:00 na A. Bernoláka 18!