Komunitné centrum – základné dokumenty

Poskytovateľ KC: Bratská jednota baptistov v Ružomberku, A. Bernoláka 1423/18, 034 01 Ružomberok

Základné informácie o komunitnom centre: 

a) otváracie hodiny

b) Plán činnosti

c) Prevádzkový poriadok

d) Registrácia sociálnej služby