YMCA Ružomerok

Ďakujeme Vám za záujem o podporu práce s mládežou v Ružomberku. 

V roku 2012 sme založili občianske združenie YMCA Ružomberok (predtým Ružomberská misijná a diakonická spoločnosť), aby sme prácu s mládežou viac otvorili pre verejnosť a zintenzívnili prácu cirkevného zboru BJB s mládežou. Odvtedy sme každý rok zorganizovali dva letné tábory, jeden zimný a poskytovali priestor mladým ružomberčanom pre ich osobný aj duchovný rozvoj na týždennej báze.  

Ak sa Vám naša práca páči, prosím podporte ju prostredníctvom Vašich 2 %. 

NAŠE ÚDAJE:  

NÁZOV: Miestne združenie YMCA Ružomberok (Kresťanské Združenie Mladých ľudí – Young Men´s Christian Association)

SÍDLO: Antona Bernoláka 1423/18, 034 01  Ružomberok. 

IČO: 42346720

ÚČET: SK7375000000004019217400

TLAČIVÁ:

– neskôr…, do čistých tlačív môžete doplniť horeuvedené údaje…

ODKAZY PRE OVERENIE DÁT O NAŠOM O. Z.: 

 1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie tlačiva potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z potvrdenia si vypočítajte 2% a ak ste odpracovali ako dobrovoľník v ľubovoľnej organizácii minimálne 40 hodín za minulý rok, môžete darovať aj 3%. Ak ste boli dobrovoľníkom našej organizácie, kontaktujte nás pre potvrdenie.
 3. Stiahnite si a vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní dane.
 4. Vo vyhlásení zaškrtnite súhlas so zaslaním kontaktných údajov, aby Váš dar pre nás nebol anonymný.
 5. Tlačivá (potvrdenie, vyhlásenie, prípadne potvrdenie o dobrovoľníctve) doručte na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska do 30. 4. 2024.
 6. Povedzte aj vašim blízkym o možnosti darovať 2%.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť, radi vám pomôžeme.

Ďakujeme.

Postup na poukázanie 2% z dane je nasledovný:

 1. Do 31.3.2024 podajte daňové priznanie, v ktorom môžete poukázať sumu do výšky 2%. Ak ste odpracovali ako dobrovoľník v ľubovoľnej organizácii minimálne 40 hodín za minulý rok, môžete darovať až 3%. Ak ste boli našim dobrovoľníkom, pre potvrdenie nás kontaktujte.
 2. Stiahnite si príslušné tlačivá: DPFOA alebo DPFOB a potvrdenie o podaní priznania.
 3. V časti VIII. daňového priznania A, alebo v časti XII. daňového priznania B vyplňte IČO Miestneho združenia YMCA: 42346720 a obchodné meno/názov: Miestne združenie YMCA Ružomberok (Kresťanské Združenie Mladých ľudí – Young Men´s Christian Association).
 4. Zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov aby pre nás Váš dar neostal anonymný.
 5. Podajte daňové priznanie.
 6. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim blízkym.

V prípade potreby sa nám ozvite, radi vám pomôžeme. Ďakujeme.

Postup na poukázanie 1% alebo 2% z dane pre firmy (PO) je nasledovný:

 1. Firmy môžu darovať 1% zaplatenej dane na verejnoprospešné účely, ale ak darujú sumu vo výške aspoň 0,5% dane, môžu darovať až 2% dane. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2% dane. Ak sa rozhodnete darovať, použite tlačivo darovacej zmluvy.
 2. V časti VI. daňového priznania (tlačivo DPPO) vyplňte: IČO: 42346720 Obchodné meno/Názov: Miestne združenie YMCA Ružomberok (Kresťanské Združenie Mladých ľudí – Young Men´s Christian Association)
 3. Zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov, aby Váš dar pre nás nezostal anonymný.
 4. Podajte daňové priznanie do 31.3.2024, pokiaľ ste neoznámili odklad. Odklad je možný najneskôr do 30.6.2024, alebo v prípade príjmov zo zahraničia do 30.9.2024.
 5. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim známym či obchodným partnerom.

V prípade potreby sa nám ozvite, radi vám pomôžeme. Ďakujeme.