Kresťanskí partneri

Detská misia je občianským združením, ktoré pôsobí na Slovensku od roku 1991 a je súčasťou celosvetovej rodiny Child Evangelism Fellowship, ktorá pôsobí v 190 krajinách sveta a ročne oslovuje 12 miliónov detí. Jej cieľom je priniesť evanjelium čo najväčšiemu počtu chlapcov a dievčat na Slovensku, aby spoznali Pána Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa.

Národný týždeň manželstva (NTM) je iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína. Cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

Online bohoslužby zboru Bratskej jednoty baptistov v Aši.
Priame prenosy:
– nedeľa od 9:30
– piatok od 18:00

Rádio 7 je spoločným projektom českej a slovenskej redakcie TWR (Trans World Radio). Cieľom rozhlasového vysielania Rádia 7 je služba pre širokú verejnosť tým, čím Pán Ježiš Kristus svoju Cirkev obdaroval.

„Under a Slovak Sky“
Kresťanský blog Angličanky (ženy, manželky, matky), ktorá žije dlhé roky na Slovensku a píše o veciach, ktoré má rada a pre ktoré sa oplatí žiť. S vášňou píše aj o svojej viere v Boha, ktorý ju ako mladé dievča zo svojej milosti zachránil a stále zachraňuje.

Televízia LifeTv prichádza na slovenský mediálny trh preto, aby každá domácnosť mala možnosť počuť evanjelium Ježiša Krista a jej členovia mohli v neho uveriť, vzývať Jeho meno a byť zachránení pre večný život.