Mužom

Na skupinke mužov môžeme zažívať skvelý čas, ktorý venujeme štúdiu biblických tém, vzájomnému zdieľaniu sa čím žijeme, spievaniu chvál a modlitbám. Stretávame sa každý druhý štvrtok (s výnimkou prázdnin).

Ak hľadáš menšiu skupinu ľudí, kde sa môžeš modliť za aktuálne veci, prehĺbiť vzťah medzi bratmi, rozprávať sa a spoločne čítať zaujímavé knihy, navštív túto skupinku!

Chceme sa spoločne podporovať a tešiť z víťazstiev, ktoré nám Pán dáva. Chceme mať naše srdcia vždy zamerané na Pána Ježiša a byť pripravení plniť Jeho vôľu.

Pre bližšie info neváhaj kontaktovať vedúceho mužskej skupinky: Pavol Krasnocvetov, 0951 398 504