Naša vízia

KTO SME: 

Sme veľmi rôznorodá skupina ľudí: mladé rodiny, dospievajúci, seniori; Slováci, Ukrajinci, Rómovia, Rusi, Američania; študenti rôznych škôl, vyučení v remeslách, podnikaní, pracujúci vo výskume, nemocnici, papierňach, cestovnom ruchu či neziskovkách; bývalí ateisti, ľudia krízy – po rozvodoch, závislostiach, bankrotoch… od Mikuláša, cez Kubín či Martin, tí, čo pochodili kus sveta a vrátili sa a aj tí, čo celý život prežili v našom peknom Ružomberku. 

Spája nás skúsenosť prijatia nového života (znovuzrodenie) skrze vieru v Božie odpustenie – na základe smrti Ježiša Krista a nanovo nás učí žiť – skrze premieňajúcu moc vzkriesenia Ježiša Krista, ktorá v nás pôsobí cez Ducha Svätého.

ČO ROBÍME: 

Našim cieľom je ukázať a sprostredkovať, že Boh je dobrý. Navzájom sa podporovať v tejto kresťanskej viere – spoločne hovoríme o Bohu, čítame si Bibliu, chválime Boha piesňami, modlíme sa, inšpirujeme sa v Bohu. Učíme sa ako žiť sväto, plniť si svoje povinnosti voči Bohu, rodine, štátu, zákazníkom, nadriadeným.. učíme sa vzdať sa toho, čo je márne (od veľa spánku či filmov po nadmerný zisk) a zamerať sa na to, čo Boh prehlásil za dobré. 

Usilujeme sa o vedenie duchovného zápasu prostredníctvom spoločných modlitieb, pôstov, zameraním sa na službu cez duchovné dary, ktoré nám Boh dal podľa jeho vôle. 

Učíme sa ako byť pohostinní, skutočne prijať druhých ľudí, načúvať, rozpoznať a regovať na potreby druhých, trápiť sa spolu, skutočne vedieť povzbudiť… jednoducho utvárať skutočné vzťahy v rodine, v cirkevnom spoločenstve, ale aj s každým, kto po niečom takom túži. 

Toto túžime zažívať aj spoločne a priniesť do svojho najbližšieho okolia a podporiť to v našom meste. Usilujeme sa podieľať sa, oceňovať a podporovať dobré veci ako manželstvo, kvalitné využitie voľného času, sociálne aktivity, spoločenskú angažovanosť a iné… 

PRE KOHO TO ROBÍME: 

Chceme teda byť tu s týmito vecami pre naše rodiny aj tie, s ktorými sa spriatelíme – pre kamarátov, kolegov, susedov, spolužiakov s rodinami… Máme rozvinuté aktivity pre deti, dospievajúcich, mladé rodiny. Zvlášť sme tu pre človeka v núdzi, kríze, človeka ktorý zlyháva, pretože to všetko poznáme.

Sme tu aj pre tých, ktorí hľadajú priateľstvá, pre inovátorov, čo sa chcú spolu s nami učiť čo je to dobré a hľadajú možnosť podieľať sa na dobrých veciach. Inú rasu a národnosť považujeme za obohatenie, máme radosť z toho čo Boh robí medzi Rómami, tešíme sa, keď medzi nás posiela cudzincov.

Sme samozrejme otvorené spoločenstvo a radi medzi sebou vítame aj ďalších kresťanov, ktorí hľadajú kresťanské spoločenstvo, službu, alebo sa chcú vo svojom živote viery trochu zotaviť, oddýchnuť si, načerpávať. 

PREČO TO ROBÍME: 

Našou motiváciou je skúsenosť s Bohom, ktorý zachraňuje. Uvedomujeme si, že tak ako vo svete je mnoho zlého, aj my sami sme schopní mnohých zlých vecí. Niektorých táto porušenosť hriechom takmer zabila, iným “len” prináša neustále komplikácie. Zažili sme však, že Kristus sa voči tomuto porušeniu postavil a porazil ho smrťou na kríži a vzkriesením. Každý z nás svojim spôsobom zistil, že je to pravda, a zatúžil žiť nový život, ktorý Boh ponúka. 

Zažili sme, že Boh nás má rád, že sa stará, že počúva, hovorí, zachraňuje, uzdravuje, pozná ako žiť zmysluplný život, a tiež, že s nami počíta (obmäkčuje srdce pre konkrétne potreby ľudí okolo nás). Z týchto dôvodov sa chceme spolu s vami vzoprieť zlému, priblížiť sa k Bohu, a tak ho osláviť. 

A ešte jeden obraz….
Ježiš prirovnal svojich nasledovníkov k „mestu na vrchu, ktoré nemožno skryť“. Otvorene – chceme byť neprehliadnuteľným spôsobom prítomní uprostred nášho mesta s dobrými vecami, ktoré ukazujú ako dobrý je Boh. To nechcem robiť len „pre seba a pre druhých“, ale aj „s druhými“. Chceme sa pridať ku každej dobre veci, ktorá ukazuje na Božiu dobrotu. Sme tu teda pre Vás – ako tí čo ponúkajú kresťanské spoločenstvo, pomocnú ruku, a zároveň ako partneri Vašich dobrých zámerov.