Deťom

Deti majú v našom spoločenstve zvláštne miesto. Nie sú pre nás len nejakou budúcnosťou cirkvi – veď cirkev je skôr nástroj ako cieľ… Mnoho z našich nádejí sa upiera práve k tomu, že si zamilujú Ježiša, v budúcnosti si budú navzájom pomáhať vo viere a živote všeobecne, a budú natoľko silnými osobnosťami, aby dokázali byť prospešní aj pre svoje okolie.

Deti sú teda vítané na našich bohoslužbách. Ostávajú s nami počas častí, ktorým majú možnosť rozumieť a načerpávať z nich – čas modlitieb a uctievania Boha piesňami. Potom sa za ne modlíme, vyprosujeme pre ne požehnanie a odchádzajú na nedeľnú školu, kde sú počas zvyšku bohoslužby. Tam sa im venujú skúsení a školení dobrovoľníci, ktorí ich im vlastnou cestou vedú k duchovným disciplínam – modlitbe, spevu.. preberajú spolu biblické príbehy a hrajú sa.

Deti sa stretávajú aj počas týždňa, na kluboch mamičiek alebo pri rôznej záujmovej činnosti – napr. angličtine pre deti.

Tiež u nás fungujú kluby detskej misie, ktoré sú každú sobotu.

Počas roka chodíme spolu aj na výlety, alebo sme spolu na rôznych typoch táborov, ktoré organizujeme.

Všetky tieto aktivitky sú k dispozícii aj pre vás a Vaše ratolesti! Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás, alebo rovno príďte v nedeľu o 10:00 na bohoslužbu!