Ústava BJB

Pre život cirkevného zboru je významným dokumentom:
Ústava BJB