Lámeš chlieb hladujúcim

Ukarumpa, Papua Nová Guinea

Lámeš chlieb hladujúcim

Počas môjho pobytu v Papue Novej Guinei som si uvedomil, aké dôležité je mať Božie slovo preložené v jazyku, ktorému najlepšie rozumieme. Len tak sa môže stať naším „každodenným chlebom“.

Biblia je naplnená múdrosťou, ku ktorej by sme vlastnou ľudskou logikou vychádzajúcou z ohraničeného poznania tohto sveta nevedeli sami dospieť. Nedávno mi na myseľ prišiel jeden verš, a keď som si ho potom čítal z Biblie, slzy sa mi tlačili do očí. Začiatkom októbra som sa rozprával s jedným kolegom Papuáncom, elektrotechnikom z iného oddelenia. Počas tohto rozhovoru sme sa zároveň aj lúčili, lebo nie vždy je taká pokojná chvíľa na rozhovor a rozlúčku, hlavne nie keď má človek už zbalené kufre a pomaly je na odchode. Počas nášho rozhovoru kolega spomínal na Patrika a mojich rodičov. Jedna jeho myšlienka vo mne zarezonovala tak, že som si ju potom musel v Biblii neskôr vyhľadať. Povedal mi: „Vieš, vďaka tomu, že chodíte do dedín, je vaše svetlo vidieť. Tým, že spíte tam, kde spíme my, jete z mís, z ktorých jeme my, trávite čas spolu s nami, je vaše svetlo jasne viditeľné.“

Vtedy mi na um prišli slová z Biblie „… vtedy tvoje svetlo zažiari ako zora…“. Premýšľal som, kedy to je, keď ľudia takto chvália Pána Boha. V preklade Jeruzalemskej Biblie (Botek) sa Izaiáš pýta, aký má byť pravý pôst a v kapitole 58, verše 7-8 odpovedá: “Či nie to, že sa podelíš o jedlo s hladujúcim, že si privedieš do domu chudobných bez prístrešia, že odeješ nahého, ktorého uzrieš, že sa neskryješ pred svojím blížnym? Vtedy tvoje svetlo zažiari ako zora, rany sa ti rýchlo zacelia,…” Viem že aj rodičia a môj synovec Patrik majú otvorené srdce a neraz podobne pomohli núdznym už aj v minulosti. Akoby nás p. Boh pripravoval na takúto prácu už vopred, keď sme ešte ani nevedeli že niekde pôjdeme. Ó, aká je veľká Božia múdrosť a aké sú nepochopiteľné Jeho cesty, že Pán aj takto odpovedá na modlitby, potvrdzuje Jeho Slovo a pripravuje nás na Jeho službu, tak aby Jeho svetlo mohlo jasne žiariť. Preto sa modlím aj za našu krajinu a veriacich na Slovensku, aby nám dal Pán Boh vnútornú silu a naplnil nás svojím Duchom Svätým (Ef 3:16-19), aby sme mohli vykonávať potrebnú prácu pre ľudí, tak na Slovensku ako aj v Čechách či inde v zahraničí, aby boli pripravovaní pracovníci na Božiu službu (Ef. 4:12), a aby tak Božie svetlo svietilo všade tam, kde je to potrebné.

V stavebnej oblasti sme pracovali napríklad na prerábke kliniky (na fotke vyššie stav pred a po prestavbe). Ďalej som pracoval ako vedúci pri projektovaní v stolárskej dielni, pripravoval som dokumentáciu dvojpólového dreveného nosníka o dĺžke 9m na bránu pre pílu a na niekoľkých ďalších projektoch pre okolité dediny. Takmer všade, kde som bol som videl, že práca architekta je potrebná a tak som využíval moje schopnosti, ktoré boli, verím že, na úžitok.

V Bobonave som sa s mládežou lúčil na stretnutí trvajúcom od piatka do nedele, na ktorom som mal prvú večernú tému o Jozefovi, ktorý bol predaný do otroctva do Egypta. Téma bola pre mládež veľmi zaujímavá. Kazatelia miestneho spoločenstva Tony a Lui na tému nadviazali a miestnym jazykom povzbudili mládež. Popri téme, piesňach s choreografiami, ktoré si mládežníci pripravili, sme mali aj niekoľko súťaží a volejbalový zápas. Mládežníckeho kazateľa Tonyho, ktorému asi pred dvoma rokmi zomrela manželka a stará sa o 3 nezaopatrené deti a jedného školáka na strednej, sme podporili nákupom 25 kuriatok a šrotu spolu za asi 55 eur.

Počas môjho pobytu v Papue Novej Guinei som si uvedomil, aké dôležité je mať Božie slovo preložené v jazyku, ktorému najlepšie rozumieme. Len tak sa môže stať naším „každodenným chlebom“. Zároveň som si uvedomil, že je ešte mnoho národov, ktoré Božie slovo vo svojom jazyku nemajú. Môj priateľ David sa rozhoduje či pôjde prekladať Bibliu do jazyka v jednom kmeni na východe pri Alatou alebo do kmeňa na západe v Gulf Province, čo ale znamená, že ľudia jedného z týchto jazykov budú naďalej čakať na niekoho iného. A takýchto čakajúcich ľudí, nie len v Papue Novej Guinei, ale po celom svete je ešte veľa. Veľmi by som chcel prispieť k tomu, aby sa to zmenilo, preto som začal robiť prezentácie pre Wycliffe Slovakia o mojej službe v PNG a o tom, ako sa môže ktokoľvek zapojiť do hnutia prekladu Biblie. Sám to ale nezvládnem, pretože aj táto služba si vyžaduje čas, financie a modlitby.

Chcem vás pozvať do spolupráce na Božej misii. Financiami, modlitbami či praktickou pomocou môžeme spoločne mobilizovať aj ďalších ľudí na Slovensku do tejto služby, aby sa Božie slovo nakoniec dostalo ku každému človeku na tejto Zemi v jazyku, ktorému najlepšie rozumie. Zároveň ak by ste vedeli o nejakej skupine alebo jednotlivcovi, kto by mal záujem počuť o tejto skúsenosti a práci, prosím dajte mi určite vedieť, alebo im posunte môj kontakt, ktorý prikladám nižšie.

Ďakujeme za všetku Vašu podporu, povzbudenia a modlitby,
nech Vás náš drahý Pán Ježiš Kristus žehná a ochraňuje.

Ing. arch. Pavol Šrankota
pavol.srankota@gmail.com
+421 904 744 554

Bankové spojenie pre účely mojej služby:

Prima banka, IBAN: SK10 3100 0000 0044 4000 6607, VS: 271
Fio banka, IBAN: SK84 8330 0000 0026 0071 1171, VS: 271

(Pozn.: článok bol vydaný aj v časopise Rozsievač, 6/2024)