Martin Luther King

Martin Luther King

Obrázok, na ktorom je osoba, vonkajšie, dav

Automaticky generovaný popis

Martin Luther King bol americký baptistický kazateľ, bojovník za občianske práva a nositeľ Nobelovej ceny za mier. Postgraduálne štúdium a titul PhD získal v roku 1955 zo systematickej teológie na univerzite v Bostone

     V rokoch 1957 – 1967 obdržal rad čestných doktorátov z univerzít po celom svete. 18. júna 1953 sa oženil s Correttou Scottovou. Mali spolu štyri deti.

     King organizoval a viedol protestné pochody afroamerických obyvateľov za právo voliť, právo na prácu, za ukončenie rasovej segregácie a ďalšie základné občianske práva. Väčšina z týchto práv bola úspešne zakomponovaná do právneho poriadku Spojených štátov prijatím zákona o občianskych právach z roku 1964 a zákona o volebnom práve z roku 1965.

     Počas jeho pôsobenia vzniklo niekoľko podozrení a obvinení zo sexuálnych činov, na ktoré sa ho pýtala aj spoločnosť aj cirkev. Tieto obvinenia neboli dodnes oficiálne potvrdené. 

     M. L. King získal od Nobelovej Nadácie v roku 1964 cenu za mier a bolo to  rok po pochode vo Washington, D.C., kde pred zhromaždením 250 000 ľudí proklamoval svoju nádej v príhovore, známom ako „I have a dream (Mám sen)“. King bol v roku 1968 zavraždený najatým vrahom, ktorý bol následne zadržaný a odsúdený na doživotné väzenie.

     Vážime si prácu, obetavosť a úspechy Martina Luthera Kinga. Ceníme si odkaz jeho služby, pričom si uvedomujeme otázky okolo jeho súkromného života.

0 Comments

Add a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *