Prečo baptisti?

Prečo „baptisti“? Je to názov, ktorý sme si nevybrali a nie je moc dobrý 

 ale chápeme, prečo sme ho „schytali“. Slovo „baptisti“ je odvodené od gréckeho baptizó, čo znamená „krstiť“. Súvisí to s tým, že našim špecifikom je krst na vyznanie viery – teda krst toho, čo už je schopný si zvážiť či je daná viera jeho vlastnou. Podľa Biblie bol krst vždy spätý so slobodným rozhodnutím človeka. Svoje deti vedieme ku kresťanskej viere, ale takým spôsobom, aby poznali kto je Ježiš, čo Boh chce, a mali možnosť stotožniť sa s tým. Nevedieme ich k tomu, že „sú a majú byť“ baptisti. Ak nakoniec vidia v kresťanstve zmysel, ak si obľúbia Ježiša, vyznajú svoju vieru v krste v dospelosti – ako aj mnoho iných ľudí, ktorí si v dospelosti svoju vieru uvedomia. Ľahšie by bolo od detstva ľudí identifikovať s cirkvou, avšak naozaj šlo Ježišovi o toto? Nie! Kto je Ježišom fascinovaný a chce slúžiť Bohu, vyzná svoju vieru vtedy, keď je schopný sám sa rozhodnúť. Dôsledným dodržiavaním tejto „čudnosti“ sme si vyslúžili naše ctené meno!