Prečo „bratská jednota“?

Prečo „bratská jednota“? Tiež to nie je dlhý príbeh… aj keď začína okolo roku 1850. Vtedy si prví murári doviezli domov na Slovensko baptistické vieroučné zásady zo svojich fušiek vo Viedni a Budapešti. Hoci sa s takýmto kresťanským zmýšľaním predtým doma nestretli, uvedomili si, že historicky toto zmýšľanie patrí do našej oblasti. Jednota bratská, alebo latinsky Unitas fratrum bola reformovaná cirkev, ktorá v tejto oblasti masívne pôsobila ešte pred Luterskou reformáciou. Za jej zrodom boli osobnosti ako Ján Hus, patrili do nej velikáni ako Ján Amos Komenský, Juraj Tranovský. Hoci „bratská jednota“ znie mimoriadne nezrozumiteľne, za jej vložením do názvu je odkaz na toto bohaté dedičstvo, ku ktorého zachovaniu sa hlásime.